Kategorie

Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Simona A.
02.12.2021
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Doporučuji, velmi slušný obchod, vstřícnost takových je dnes opravdu málo.
Avatar Světlana S.
30.10.2021
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
rychlý obchod
Avatar Darka K.
07.04.2021
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
vše OK
Avatar Danuše L.
08.12.2020
4.504.504.504.504.50
Celkový názor:
Objednávka byla přijata rychle. Zboží bylo předáno do výroby, takže zboží bude dodáno později.
Avatar Jana M.
04.11.2020
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlost dodáni

Obchodní podmínky

Provozovatelem obchodu www.preinterier.sk je:

Preinterier, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6
052 01, Spišská Nová Ves

IČO: 46279041
DIČ: 2023331981
IČ DPH: SK2023331981

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Košice 1, vložka 28340/V
Orgán dohledu: Slovenská Obchodná Inšpekcia, Vrátna 3, Košice 040 01

Kontaktní údaje:
email: objednavky@preinterier.sk
tel.: +421 918 982 143

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenskej republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami preinterier.sk zákonem č. 40/1964 Z.z. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami preinterier.sk zákonem č. 513/1991 Z.z. Obchodní zákoník, v platném znění.

1. Ochrana osobních údajů

Tyto obchodní podmínky umožňují prodávajícímu archivaci a reprodukci osobních údajů za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Odesláním objednávky kupující dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Tyto údaje jsou uchovávány na našem serveru, v případě, že jste registrovaný zákazník a můžete je kdykoliv měnit. Pokud si přejete registraci zrušit, informujte nás o tom mailem. Vaše konto zneaktivnit.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme a neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizaci s nimiž musíme spolupracovat při vyřízení Vaší objednávky (doručovatelé společnost). Tyto údaje jsou poskytnuté jednorázově a pouze k účelu vyřízení Vaší objednávky.

K vybavení Vaší objednávky, potřebujeme Vaše základní informace: jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu dodání (pokud je jiná než fakturační), telefonní číslo - pro rychlejší kontakt. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

V případě, že nakupujete jako firma, živnostník, k podkladům potřebujeme IČ, DIČ , příp. IČ DPH

2. Objednávání zboží a dodací podmínky

Po vytvoření objednávky Vám na Vámi uvedený e-mail, přijde informace o přijetí objednávky. V případě, že Vám tento e-mail nepřijde, kontaktujte nás, je pravděpodobné, že Vaše objednávka k nám nedorazila. Po přijetí objednávky, ověříme stav Vámi objednaného zboží u dodavatele (na skladě) a zašleme informaci o stavu objednávky a předpokládaném termínu dodání. Prodávající má právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech jestliže objednané zboží již nevyrábí, nebo pokud dodavatel výrazně změnil cenu zboží, nebo pokud je zveřejněna cena zboží zcela zjevně chybná napr.nulová. O zrušení objednávky Vás budeme informovat e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Dodací lhůta začíná běžet momentem potvrzení o přijetí objednávky.

V případě objednávky nad 200€, případně u zboží vyráběném na míru Vám vystavíme záhovu fakturu na 30% z ceny zboží, kterou zašleme na email.

Objednané zboží doručujeme prostřednictvím kurýrní společnosti.

3. Platební podmínky a dodací podmínky

Dobírka - kupní cenu zaplatíte až při převzetí zboží.
Převod na účet - podmínkou expedice objednaného zboží je poukázání kupní ceny na účet prodávajícího a to na číslo účtu: SK8483300000002101363125, BIC: FIOZSKBA

Dodací podmínky SR
Objednávka nad 70€ - kurýr 0,00€
Objednávka do 70€ - kurýr zásilkové služby Geis 4,00 €, kurýr společnosti DPD 3,00€
Ceny poštovného jsou platné v případě platby na účet předem, příplatek za dobírku je 1€

Nadrozmer  - platba prědem

Objednávka nad 70€ - kurýr 7,90€
Objednávka do 70€ -  kurýr společnosti DPD 9,90€

Dodací podmínky ČR
Objednávka nad 70€ - kurýr 0€
Objednávka do 70€ - kurýr 4€
Uvedené ceny jsou platné při platbě na účet předem. Poplatek za dobírku je 2 €

Nadrozmer:

4. Storno podmínky

Objednávku můžete stornovat kdykoliv před jejím expedicí zasláním na emailu adresu nebo telefonicky +421 918 982 143

5. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, podle ustanovení §12 odst. 1 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu nese náklady na vrácení zboží. Při uplatnění tohoto práva je kupující povinen vrátit výrobek s původním obalem, bez známky použití a je nepoškozené, tedy plně odpovídá kvalitativním požadavkům s etiketou.

Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Zákazník od smlouvy odstoupit nemůže v případě, kdy vrátí objednané zboží poškozené, použitý / rozstihaný / částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán.

Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena kupní cena za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou částku neprodleně po vrácení objednaného zboží nejpozději do 14 dnů.

Vrácené zboží zasílejte na adresu: Preinterier s.r.o., Štefánikovo námestie 6, OD Jednota, 05201 Sp.Nová Ves

Zboží doporučujeme pojistit. Zboží nezasiejte na dobírku, nebude přijato !

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za přepravu
v nejnižší nabízené výši dodání na trhu.
Pokud odstoupí spotřebitel od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,
i případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Od smlouvy není možné odstoupit bez udání důvodu, v případě, že zboží (napr.fototapeta, ubrus), byl zákazníkovi vyráběn na míru.

6. Záruční doba, reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

V případě že se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatnou výměnu zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

V případě že se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.

V případě že se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným použitím zboží a neodbornou manipulací.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky, prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi, kterým je faktura (pokladní blok), kterou zasíláme spolu s každou objednávkou. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně ve složitějších případech nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající vydá kupujícímu protokol o reklamaci, ve kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Odpovědnost za vady zboží

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zda je zásilka kompletní a neporušená. V případě jakýchkoliv zjištěných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen nejpozději do 24 hodin nám sdělit. Kupující je povinen na dokladu o doručení zásilky vyznačit všechny zřejmé poškození zásilky a porušení obalu. V případě, většího porusení zásilky nebo pokud je viditelně, že balik byl otevřen, zásilku nepřebírejte a ihned nás kontaktujte. V případě podepsána provedení zásilky předávacího protokolu bez závad kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená. Pokud Kupující nevytkne nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 24 hodin od dodání zboží, platí předpoklad řádného dodání zboží kupujícímu, pokud se neprokáže opak. Poškození dodaného zboží neprodleně oznámí kupující prodávajícímu elektronicky nebo jinak- např. telefonicky - +421918982143, +421911906355. Na později nahlášené mechanické poškození zjistitelné při převzetí zboží, nebude brán zřetel a taková reklamace nebude uznána. Zodpovídáme za vady, které má prodané zboží při převzetí i za vady které se na zboží vyskytnou v záruční době či době spotreby. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby, v důsledku jeho opotřebení, nesprávného skladování, používání nebo nesprávného zásahu.

Prodávající neodpovídá za vady:

  • pokud si kupující způsobil vadu zboží sám
  • pokud byl kupujici na vadu upozorněn a pokud mu byla právě z důvodu takové vady poskytnuta sleva z ceny zboží
  • jestliže je reklamované zboží po uplynutí záruční doby

Případné spory mezi Preinterier s.r.o. a kupujícím je možné řešit i mimosoudní cestou. Spotřebitel může spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určenéODR platformy. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt pro vyřešení vzniklé situace.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje platnou cenu zboží v potvrzené objednávke. V našem e-shopu nabízíme zboží osobám starším 16 let.

Jsme připraveni zodpovědět na Vaše dotazy na našich kontaktních mailových, resp. telefonních číslech. Na naší stránce najdete tipy a poradenství k použití našich dekorativních materiálů. Spolupracujeme s vyškolenými odborníky pro realizaci kompletních finálních úprav Vašich stěn, čili můžeme Vámi objednané produkty dodat a také zprostředkovat jejich realizaci.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.6.2016

Reklamační protokol-formulář ke stažení

Odstoupení od smlouvy-formulář ke stažení


Menu

Porovnat 0