Kategorie

Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Simona A.
02.12.2021
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Doporučuji, velmi slušný obchod, vstřícnost takových je dnes opravdu málo.
Avatar Světlana S.
30.10.2021
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
rychlý obchod
Avatar Darka K.
07.04.2021
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
vše OK
Avatar Danuše L.
08.12.2020
4.504.504.504.504.50
Celkový názor:
Objednávka byla přijata rychle. Zboží bylo předáno do výroby, takže zboží bude dodáno později.
Avatar Jana M.
04.11.2020
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Rychlost dodáni

Záruční doba, reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

V případě že se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatnou výměnu zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

V případě že se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.

V případě že se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným použitím zboží a neodbornou manipulací.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky, prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi, kterým je faktura, (pokladní blok), kterou zalielame do emailu spolu s každou objenávkou. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně ve složitějších případech nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající vydá kupujícímu protokol o reklamaci, ve kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Odpovědnost za vady zboží

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zda je zásilka kompletní a neporušená. V případě jakýchkoliv zjištěných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen nejpozději do 24 hodin nám sdělit. Kupující je povinen na dokladu o doručení zásilky vyznačit všechny zřejmé poškození zásilky a porušení obalu. V případě, většího porusení zásilky nebo pokud je viditelně, že balik byl otevřen, zásilku nepřebírejte a ihned nás kontaktujte. V případě podepsaní převzetí zásilky předávacího protokolu bez závad kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená. Pokud Kupující nevytkne nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 24 hodin od dodání zboží, platí předpoklad řádného dodání zboží kupujícímu, pokud se neprokáže opak. Poškození dodaného zboží neprodleně oznámí kupující prodávajícímu elektronicky nebo jinak- např. telefonicky - +421 918 982 143, +421 911 906 355. Na později nahlášené mechanické poškození zjistitelné při převzetí zboží, nebude brán zřetel a taková reklamace nebude uznána. Zodpovídáme za vady, které má prodané zboží při převzetí i za vady které se na zboží vyskytnou v záruční době či době spotřeby. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby, v důsledku jeho opotřebení, nesprávného skladování, používání nebo nesprávného zásahu.

Prodávající neodpovídá za vady:

  • pokud si kupující způsobil vadu zboží sám
  • pokud byl kupujici na vadu upozorněn a pokud mu byla právě z důvodu takové vady poskytnuta sleva z ceny zboží
  • pokud je reklamované zboží po uplynutí záruční doby

Případné spory mezi Preinterier s.r.o. a kupujícím je možné řešit i mimosoudní cestou. Spotřebitel může spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt pro vyřešení vzniklé situace.

Reklamační protokol-formulář ke stažení


Menu

Porovnat 0